Serba Serbi: Pantheon

tesss

“Bawa kehadapanku petarung terkuat, atau 100 orang pasukan sepertimu, dan kita akan bertarung hingga kisah kita diceritakan turun temurun.”